Collector.ee on edukas võlgade sissenõudmise teenust pakkuv ettevõte, mis on tegutsenud alates 2005. aastast.

Collector.ee pakub oma klientidele täielikku juriidilise teeninduse paketti vastavalt klientide vajadustele. Peamise tähelepanu alla võetakse klientide õiguste kaitse.

Kui kliendil on tekkinud probleeme oma võlgnikelt raha kätte saamisega, aitame võimalikult kiiresti raha tagasi käibesse tuua, kas siis kasutades inkasso menetlust või pakume debitoorse võlgnevuse ostu, vajadusel pöördume ka kohtusse.

Esindame kliente võlgade kohtuvälisel sissenõudmisel, läbirääkimistel, makskäsu kiirmenetluses, hagimenetluses, pankrotimenetluses.

Miks valida Collector.ee

Professionaalsus – meie meeskond koosneb motiveeritud oma ala spetsialistidest. Hoiame ja arendame erialast oskusteavet ning tegutseme järjekindlalt seatud eesmärkide täitmise nimel.
Läbipaistvus – seaduslikkus, eetika ja läbipaistvus on meie tegevuse alused, mis on andnud meile võimaluse teha koostööd ja saada kogemusi erinevate valdkondade ettevõtetega. Hindame ja arvestame Teie konkreetseid vajadusi, soove ja eripära nii täna kui tulevikus.
Pühendumus – täidame oma lubadusi, teeme kõik endast oleneva ning võtame vastutuse, et saavutada Teiega ühiseid eesmärke. Sealhulgas anname endast parima, et ületada Teie ootusi.
Aktiivsus – oleme aktiivne ja algatusvõimeline partner, kes kuulab, mõtleb kaasa ja reageerib kiirelt Teie soovidele.
Järjepidevus – Peame oluliseks võetud kohustuse täitmist õigeaegselt. Töötame strateegiliselt, oleme julged, ambitsioonikad ning alati valmis ellu viima raskeid, kuid läbimõeldud otsuseid.